Autoindustrija

Potaknuti inovativnošću

Ništa ne pokreće automobilsku industriju kao inovacije. U stalnoj konkurenciji za tržišni udjel, dugoročno prevladavaju samo oni koji napreduju s idejama usmjerenim na budućnost i aktivno oblikuju napredak tehnologije. Desetljećima smo brojali najvažnije proizvođače i dobavljače automobila među našim kupcima. Za njih razvijamo i proizvodimo vrlo funkcionalne materijale – posebno u izazovnom području dizajna motora.